თევდორე (თედო) ზურაბის ძე ღლონტი

საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე, პუბლიცისტი, ეკონომისტი და სამეურნეო მუშაკი, საქართველოს სოციალისტ-ფედერალისტური პარტიის წევრი, სახ.უნივერსიტეტის რექტორი