ვლას იაკობის ძე ჩუბარი

საბჭოთა სახელმწიფო და პარტიული მოღვაწე