თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის აუდიტორია