მარია სამსონის ასული ზაულაუკიძე

ბუდიონ-პოლიკარპ გურგენის ძე მდივანის მეუღლე