კ. ს. სოლოვიოვი

კანცელარიის ვიცე დირექტორი, პოლკოვნიკი