ლ. ღოღობერიძე

საქ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტის მდივანი