ბუბუნა ივანეს ასული ღლონტი

1924 წლის აჯანყების მონაწილის ქალიშვილი