ლადო გუდიაშვილის ქუჩა (ყოფილი ლ. კეცხოველის, მანამდე ლორის-მელიქოვის ქუჩა)