ოზურგეთის I საჯარო სკოლა (ყოფილი ოზურგეთის სასულიერო სასწავლებელი)