წყარო: მიმღები კომისიის სხდომის პროტოკოლი, Протоколы Заседания Приемочной Комиссии Арсрайкома
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი: 15 იანვარი, 1928 წელი
გამოცემის ნ.: N12
გვერდების რაოდენობა: 56
გვერდი: 13
გამოცემის ადგილი: თბილისი
ენა: რუსული
გამომცემელი: საქართველოს სსრ კომუნისტური პარტია
დაცულია: საქართველოს სსრ კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის არქივი
შიფრი: ფონდი 19 | აღწერა 1 | საქმე 214
კომენტარი: საქმე დასრულდა 1928 წლის 31 მაისს.
ლინკი: