წყარო: პარტიული კომიტეტის სასამართლო პროცესის სტენოგრაფიული ჩანაწერი
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი: 01 იანვარი, 1928 წელი
გამოცემის ნ.: 1
გვერდების რაოდენობა: 795
გვერდი: 53
გამოცემის ადგილი: თბილისი
ენა: ქართული
გამომცემელი:
დაცულია: საქართველოს სსრ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი
შიფრი: ფონდი 14, საქმე 375, აღწერა 2
კომენტარი: Центральный Комитет КП Грузии, Отдел секретариат
ლინკი: ლინკი