წყარო: გიორგაძისა და დობორჯგინიძის დაკავების ორდერი N 6387 | 1923, 22 სექტემბერი
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი: 22 სექტემბერი, 1923 წელი
გამოცემის ნ.: 1
გვერდების რაოდენობა: 60
გვერდი: 1
გამოცემის ადგილი: თბილისი
ენა: რუსული
გამომცემელი: საქართველოს ჩეკას კომენდანტურა
დაცულია: საქართველოს სსრ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი
შიფრი: ფონდი 6, საქმე 2457, ყუთი 9
კომენტარი: საქმე შედგება 1923 წელს გიორგაძისა და დობორჯგინიძის დაკავების, ჩხრეკის, გათავისუფლების ორდერებისა და გიორგაძის მკვლელობის წინასწარი გამოძიების მასალებისაგან. საქმეს ერთვის ნაგანის ორი ტყვია, რომელიც გაკვეთის შემდეგ (1924) სასამართლო მედიცინის კათედრის მუზეუმში განთავსდა.
ლინკი: ..